Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Ny plan for klimasikring får betydning for både boligejere og lejere, april 2020: Rudersdal Kommune

Generalforsamling i Vedbæk Grundejer- og Beboerforening den 9. marts 2020. Læs formandens beretning, referat og regnskab under fanebladet “Generalforsamling”.

Rudersdal Kommune har fået udarbejdet en analyse af parkeringsforholdene i Vedbæk. Analysen – herunder forslag til afhjælpning af problemerne – blev drøftet på Miljø- og Teknikudvalgets møde i december 2019: Parkeringsanalyse

Rudersdal Kommune er tilmeldt initiativet Giftfri Kommune. Du kan støtte det ved at tilmelde din have, læs mere

Private fællesveje: Nyt vedrørende lovgivning, dokument til oprettelse af vejlaug samt oversigt over private veje