Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Visionsplan: Vedbæk Grundejer- og Beboerforening deltager i § 17 udvalget, der skal udarbejde forslag til en udviklingsplan for Vedbæk. Vi vil løbende holde jer opdateret på status og fremdrift! Læs kommissoriet her.

Den 29. marts 2022 afholdt Vedbæk Grundejer- og Beboerforening generalforsamling. Læs referatet her. Under fanebladet Generalforsamling kan du finde årets formandsberetning og regnskabet for 2021.

På bestyrelsens konstituerende møde den 4. april 2022 blev Hans Henrik Goth valgt som formand og foreningens repræsentant i $ 17 udvalget. Oplysninger om bestyrelsen er også opdateret.