Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Hotel Marina

Bestyrelsen for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening følger Rudersdal Kommunes proces og behandling af renovering/nybygning af Hotel Marina. Læs mere: Udskydelse af byggeriet og borgerproces, Rudersdal avis den 13. april 2021

Opslag Facebook og Rudersdal Avis den 17. marts 2021

Referat fra Økonomiudvalget den 20. januar 2021

Serviceordning for private fællesveje

Med Søllerød grundejerforening som primus motor, er der aftalt en ordning, hvor vejlaug kan tilslutte sig en privat ordning til meget favorable priser. Der henvises til Søllerød grundejerforenings hjemmeside.

Notat om tinglysning af vejlaug