Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Sæt kryds i kalenderen til Sankt Hans Aften på Vedbæk strand, hvor vi er medarrangør – d. 23. juni.

Aktiviteter sidste 12 måneder: 1) deltaget i visionsudvalget for Vedbæk, 2) deltaget aktivt i ny trafikplan for Vedbæk, der nu er vedtaget i kommunalbestyrelsen, 3) etableret kulturnat i Vedbæk, der nu har fået sit “liv” i nyt kulturhus, 4) deltaget i udviklingen af byen – med særligt fokus på kultur og forretningsliv “mere liv i Vedbæk”.

Visionsplan: Vedbæk Grundejer- og Beboerforening deltager i visionsudvalget for Vedbæk, der skal skabe en udviklingsplan for Vedbæk. Visionsplanen er klar til oktober 2023. Læs kommissoriet her.