Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Visionsplan: Vedbæk Grundejer- og Beboerforening deltager i visionsudvalget for Vedbæk, der skal skabe en udviklingsplan for Vedbæk. Læs kommissoriet her.

Den 29. marts 2022 afholdt Vedbæk Grundejer- og Beboerforening generalforsamling. Læs referatet her.

Foreningen har i år været medarrangør af Sankt Hans Aften på Vedbæk Strand. Og arrangeret Vedbæk Kulturnat d. 29. september – med over 1000 deltagere. Der blev skabt “gang i gaden” i Vedbæk.

Den 24. oktober arrangerer vi i samarbejde med Vedbæk Skole og Bakkehuset “Vedbæk Talk – valgmøde – tre generationer spiller ud”. Kl. 16:30 – 18:00 på Vedbæk Skole.