Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Ordinær generalforsamling i Vedbæk Grundejer og Beboerforening den 1. november 2021. Du kan læse formandens beretning, referat fra mødet samt regnskabet for 2020 under fanebladet “Generalforsamling”

Rotter: Foreningen har fået flere henvendelser fra grundejere, der er generet af rotter. Læs her hvad du selv kan gøre for at sikre din bolig mod rotter.

Læserbrev Rudersdal Avis den 4.9.21 opfølgning på Havnedagen

Ny om Marinagrunden, Vedbæk Stationsvej og Olgasvej, august 2021

Vedbæk Grundejer- og Beboerforening deltog i Havnedagen den 15.8.21 for at drøfte forhold omkring Marinagrunden og oplæg til Byplan Udvalgets møde den 18.8.21 (ændring af lokalplaner for at kunne tilgodese et nyt byggeri og trafikomlægning på Vedbæk Stationsvej og Olgasvej).

Efterfølgende fremgår det af referatet fra Byplan Udvalgets møde den 18.8.21, at udvalget ønskede “at projektet tager udgangspunkt i den eksisterende lokalplan”. Læs dagsorden, referat samt bilag her.

Vedrørende nyt byggeri på Marinagrunden kan du her læse borgernes ønsker for sammenhæng mellem byggeriet og lokalområdet.

Bestyrelsen for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening vil fortsat følge Rudersdal Kommunes proces og behandling af renovering/nybygning af Hotel Marina samt projektet på Stationsvej.