Velkommen til foreningens hjemmeside

Alle borgere med bopæl i Vedbæk er meget velkomne til at være medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening. Foreningen arbejder for at bevare og fortsat forbedre vores fælles lokalområde. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre står vi, når der skal træffes beslutninger, og når der skal fokuseres og vælges indsatsområder. Uanset om du netop er flyttet til Vedbæk, eller har boet her hele dit liv, er du altid meget velkommen til at kontakte os på vedbaek2950@gmail.com

 

Nyt fra foreningen

Vi afholdte en velbesøgt generalforsamling d. 18. marts 2024 i Vedbæk Kulturhus. Læs referatet under fanebladet “generalforsamling”.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu til Kulturnat i Vedbæk d. 23. maj 2024.

Aktiviteter sidste 12 måneder: 1) deltaget i visionsudvalget for Vedbæk, 2) afholdt kulturnat, 3) medarrangør Sankt Hans Aften, 4) deltaget aktivt i ny trafikplan for Vedbæk, 5) deltaget i udviklingen af byen – med særligt fokus på kultur og forretningsliv “mere liv i Vedbæk”.