Bestyrelse

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelses-
formand

Hans Henrik Goth

Mobil 26208788

(valgt til maj 2026)

Øvrige
bestyrelse

Rasmus Calmann-Hinke

Næstformand

Mobil 23601906

(valgt til maj 2024 – aftræder)

Franciska Valstorp Cortsen

Kommunikation/sekretær

Mobil 20815491

(valgt til maj 2025)

Jens Lindquist

Kasserer

Mobil 22364503

(valgt til maj 2026)

Hans Christian Poulsen

Mobil 61717685

(valgt til maj 2025)

Revisorer

Søren Priisholm

Jens G. Eriksen