Bestyrelse

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelses-
formand

Hans Henrik Goth

Mobil 26208788

(valgt til maj 2024)

Øvrige
bestyrelse

Rasmus Calmann-Hinke

Næstformand

Mobil 23601906

(valgt til maj 2024)

Beate Sloth

Sekretær

Mobil 20325154

(valgt til maj 2023)

Jens Lindquist

Kasserer

Mobil 22364503

(valgt til maj 2023)

Revisorer

Søren Priisholm

Jens G. Eriksen