Om foreningen

Vi varetager dine og lokalområdets interesser

Vedbæk Grundejer- og beboerforening blev grundlagt 26. september 1902 og er formentlig den ældste grundejerforening i Rudersdal Kommune. Det oprindelige navn var Vedbæk Kommunalforening. Foreningen har skiftet navn et par gange, først til Vedbæk Grundejer- og Kommunalforening, og for en del år siden til dens nuværende navn.

På vedlagte kort kan du se, hvilket område Vedbæk Grundejer- og Beboerforening dækker. 

Foreningen arbejder for at varetage medlemmernes og lokalområdets interesser. Bestyrelsen samarbejder med Rudersdal Kommune og modtager nye lokalplaner, dispensationsansøgninger mv til høring. Vi samarbejder også med relevante øvrige foreninger og interessenter som Vedbæk Handelsforening, Vedbæk Havn, idræts- og kulturforeninger og andre grundejerforeninger. Bestyrelsen indgår i relevante arbejdsgrupper, netværk og deltager i lokale initiativer som den årlige Havnedag. 

Indsatsområder

Foreningen støtter medlemmerne i konkrete situationer og arbejder
med de emner, der vedtages
på den årlige ordinære generalforsamling. Indsatsområder 
tages også op efter henvendelse fra medlemmer eller på bestyrelsens eget initiativ.

Her kan du hente

Kort over område, der er dækket af foreningen

Vedtægter 2011

Privatlivspolitik 2018