Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder én gang årligt til ordinær generalforsamling. Invitationen udsende på mail til medlemmerne 4 uger inden mødet. Generalforsamlingen indledes med et aktuelt oplæg, hvorefter formanden aflægger årsberetning. Efterfølgende har du mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen, repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og direktionen i Rudersdal Kommune.

Generalforsamling den 4. marts 2019

Beretning

Referat

Regnskab, 2018

Generalforsamling den 9. marts 2020

Beretning

Referat

Regnskab, 2019