Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder én gang årligt til ordinær generalforsamling. Invitationen udsende på mail til medlemmerne 4 uger inden mødet. Generalforsamlingen indledes med et aktuelt oplæg, hvorefter formanden aflægger årsberetning. Efterfølgende har du mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen, repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og direktionen i Rudersdal Kommune.

Generalforsamling den 1. november 2021

Beretning

Referat

Regnskab, 2020

Generalforsamling den 29. marts 2022

Beretning

Referat

Regnskab, 2021