Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder én gang årligt til ordinær generalforsamling. Invitationen udsendes på mail til medlemmerne 4 uger inden mødet. Generalforsamlingen indledes med et aktuelt oplæg, hvorefter formanden aflægger årsberetning. Du har mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen, repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og direktionen i Rudersdal Kommune – som ofte deltager på generalforsamlingen.

Generalforsamling den 18. marts 2024

Beretning

Referat

Regnskab, 2023

Generalforsamling den 21. marts 2023

Beretning

Referat

Regnskab, 2022