Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamlingen for året 2016 blev afholdt den 7. marts 2017.

Kære medlemmer af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle jer der havde mulighed for at deltage og bidrage i debatterne med repræsentanter fra kommunen. Jeres engagement og fremmøde er en vigtig del i bestræbelsen på at gøre Vedbæk til et godt sted at bo. Det er også et forum, hvor der er mulighed for at ytre meninger overfor embedsmænd og politikkerne ligesom I kan møde andre Vedbækkere og bestyrelsen - altså en god base for udveksling af meninger,. bekymringer, komme med forslag til forandringer og forbedringer i vores dejlige Vedbæk.
Også tak til jer der støtter med et medlemskab, men ikke havde mulighed for at deltage denne gang.
Spred gerne jeres kendskab til foreningen til naboer og andre i byen. Jo, flere medlemmer vi er, jo større stemme vi har, jo større mulighed er det for at få de forhold i Vedbæk, vi ønsker os.
Husk at alle både grundejere og beboere er velkomne i foreningen, hvilket gør os til en anselig gruppe, hvis de fleste er med.
Ved Generalforsamlingen blev Bent Carlander valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Bent erstatter Bo Eberling, der er fra flyttet kommunen. Den øvrige bestyrelse fortsætter.
Formandens beretning og referatet for 2016 findes på hjemmesiden under Generalforsamling.
De bedste hilsner fra
Bestyrelsens for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening


  Tilmelding Årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 på Vedbæk skole Fløj D

  Henriksholm_klage_fra_Vedbaek_GBF.pdf


  Hoeringssvar_Maglemosen.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt