Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00 på Vedbæk skole i fløj D.

Kære medlem af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling for Vedbæk Grundejer- og beboerforening,

Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 på Vedbæk skole i fløj D.

Alle grundejere og beboere i Vedbæk er velkomne til at være medlem og deltage i generalforsamlingen, så tag gerne naboer eller andre ”Vedbækkere” med – Jo flere vi er i foreningen, jo flere er vi til at gøre Vedbæk til et godt og velfungerende sted at bo.

Tilmelde jer på denne hjemmeside eller på mail til: vedbaek2950@gmail.com

Det er også ved at være tid til at betale kontingent for 2017, som er fortsat er 125 kr. Kontingentet betales ved overførsel til:

Danske Bank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 3190749 eller

MobilPay til mobilnr. 9148 0556

Generalforsamlingen indledes med et oplæg af Jørgen Andersen, en af initiativtagerne bag "Det gamle Vedbæk fra før 1970". www.detgamlevedbek.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen
4. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse; Bo Elberling afgår pa fraflytning Efter tur afgår Hans Jeremiassen og Bente Wille Lentz, begge er villige til genvalg
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag, jf. vedtægterne § 7
8. Eventuelt

Efter pkt. 3 vil der være sandwich og drikkevarer

Ad. 2:
Fra Kommunalbestyrelsen og forvaltningen deltager:
Viceborgmester Erik Mollerup, formand for Bycenterudvalget
Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget
Court Møller, formand for Miljø og Teknikudvalget
Iben Koch, direktør Rudersdal Kommune

Mange hilsner og på gensyn, fra
Bestyrelsens for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening


  Tilmelding Årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 på Vedbæk skole Fløj D

  Henriksholm_klage_fra_Vedbaek_GBF.pdf


  Hoeringssvar_Maglemosen.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt