Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamlingen for året 2017 blev afholdt mandag den 5. marts 2018


Kære medlemmer af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Tak for det fine fremmøde på den årlige ordinære Generalforsamling i foreningen.
Der skal også lyde en stor tak til Dorte Egelund Kalehauge fra Nordsjællands Politi, som fortalte om Nabohjælp – Og en stor opfordring til, at der i Vedbæk bliver organiseret flere grupper med ”Nabohjælp”.
Tak til medlemmer og repræsentanter fra kommunen for at bidrage til debat efter formandens beretning. Bestyrelsen vi i nær fremtid følge op på punkter og udeståender der blev diskuteret på mødet.
Formandens beretning kan findes under fanebladet Generalforsamling.
Referatet fra Generalforsamlingen vil blive lagt på denne side efter det 1. møde i den nye bestyrelse den 9. april 2018.
Spred gerne jeres kendskab til foreningen til naboer og andre i byen. Jo, flere medlemmer vi er, jo større stemme har vi og dermed større mulighed er det for at få de forhold i Vedbæk, vi ønsker os.

Prisen for det årlige medlemskab er forsat 125 kr per husstand.

Kontingentet betales ved overførsel til:

Danske Bank: Reg.nr. 1551 Kontonr.: 3190749 eller

MobilPay til mobilnr.: 52900

Husk at angive jeres efternavn og adresse.

Generalforsamlingen er et forum, hvor der er mulighed for at ytre meninger overfor embedsmænd og politikkerne, ligesom I kan møde andre Vedbækkere og bestyrelsen - altså en god base for udveksling af meninger, og bekymringer og til komme med forslag til forandringer og forbedringer i vores skønne Vedbæk.

Husk at alle både grundejere og beboere er velkomne i foreningen, hvilket gør os til en anselig gruppe, hvis de fleste er med.

De bedste hilsner fra

Bestyrelsens for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening  Henriksholm_klage_fra_Vedbaek_GBF.pdf


  Hoeringssvar_Maglemosen.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt