Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamling 2016 blev afholdt mandag den 7. marts - beretningen, referatet og regnskabet for året 2015 er nu på hjemmesiden

Kære medlemmer af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Generalforsamlingen for året 2015 blev afholdt mandag den 7. marts 2016.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle jer der havde mulighed for at deltage og bidrage i debatterne med repræsentanter fra kommunen. Jeres engagement og fremmøde er en vigtig del i bestræbelsen på at gøre Vedbæk til et godt sted at bo. Det er også et forum, hvor der er mulighed for at ytre meninger overfor embedsmænd og politikkerne ligesom I kan møde andre Vedbækkere og bestyrelsen - altså en god base for udveksling af meninger. bekymringer, komme med forslag til forandringer og forbedringer i vores dejlige Vedbæk.
Også tak til jer der støtter med et medlemskab, men ikke havde mulighed for at deltage denne gang.
Spred gerne jeres kendskab til foreningen til naboer og andre i byen. Jo, flere medlemmer vi er, jo større stemme vi har, jo større mulighed er det for at få de forhold i Vedbæk, vi ønsker os.
Husk at alle både grundejere og beboere er velkomne i foreningen, hvilket gør os til en anselig gruppe, hvis de fleste er med.
Ved Generalforsamlingen blev Lisbeth Wilm valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Lisbeth erstatter Carsten Møllekilde, der er fra flyttet kommunen. Den øvrige bestyrelse fortsætter.
Formandens beretning og refaratet for 2015 findes på hjemmesiden under Generalforsamling.

De bedste hilsner fra bestyrelsen  Henriksholm_klage_fra_Vedbaek_GBF.pdf


  Hoeringssvar_Maglemosen.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt