Vedbæk Grundejer- og Beboerforening   Vedbæk Grundejer- og Beboerforening
Vedbæk Strandvej 333
2950 Vedbæk
Forsiden Bestyrelsen Generalforsamling Vedtægter Regnskab Nyheder Medlemskab Links Kontakt Administration

Velkommen til Vedbæk Grundejer- og Beboerforenings hjemmeside.

Formålet med vor hjemmeside er at holde beboere i Vedbæk by, og dermed vore medlemmer og kommende medlemmer orienteret om foreningens virke, hvad der sker hos os i Vedbæk samt bl.a. give ejendomsmæglerne ájourførte oplysninger før en ejendom handles ...Generalforsamlingen for året 2017 blev afholdt mandag den 5. marts 2018

Kære medlemmer af Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

Det er det snart tid til Generalforsamling i foreningen - Så sæt et stort kryds i kalenderen den mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00. Det bliver på Vedbæk skole.

Den officielle invitation med programmet for mødet, vil snart være at finde på denne side, ligesom den vil blive sendt til jer på mail.

Spred gerne jeres kendskab til foreningen til naboer og andre i byen. Jo, flere medlemmer vi er, jo større stemme har vi og dermed større mulighed er det for at få de forhold i Vedbæk, vi ønsker os.

Prisen for det årlige medlemsskab er forsat 125 kr per husstand.

Generalforsamlingen er et forum, hvor der er mulighed for at ytre meninger overfor embedsmænd og politikkerne, ligesom I kan møde andre Vedbækkere og bestyrelsen - altså en god base for udveksling af meninger, og bekymringer og til komme med forslag til forandringer og forbedringer i vores skønne Vedbæk.

Husk at alle både grundejere og beboere er velkomne i foreningen, hvilket gør os til en anselig gruppe, hvis de fleste er med.

De bedste hilsner fra

Bestyrelsens for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening  Henriksholm_klage_fra_Vedbaek_GBF.pdf


  Hoeringssvar_Maglemosen.pdf


  © MJL Design 2011  |  Design  |  WebMaster  |  Kontakt